Dr Jimmy Jacobs

Cardiologist

Schoten

Schedule an appointment

Please enter your details to book

KEYZER
53 Louis Vervoortlaan,
2900 Schoten

Specialities

Spoken languages

  • Dutch

Practice information

Click on a marker to get directions

Please enable the “functional cookies” in the “Privacy settings” of this page to allow the loading of the map below.

Description

Welkom op de website van Hartcentrum Schoten, de praktijk van dr. Emile Keyzer en dr. Jimmy Jacobs In onze praktijk kan u terecht voor de diagnose & behandeling van alle hartziekten. Ook voor een cardiale check-up en pre-operatieve oppuntstelling kan u bij ons terechtDr. Jacobs studeerde geneeskunde aan de Universiteit Antwerpen en studeerde in 2010 af met grootste onderscheiding. Sinds 2016 is hij erkend als cardioloog. Hierna volgde hij een aanvullende opleiding Cardiale Revalidatie.

Zijn interessegebied betreft de all-round cardiologie met bijzondere interesse in devices (pacemakers, defibrillatoren(ICD), ...), sportcardiologie en cardiale revalidatie.

U kan bij dr. Jacobs terecht voor consultatie, ECG, echocardiografie van het hart en een inspanningstest. Hij doet tevens raadplegingen te ZNA Jan Palfijn & ZNA Hoge Beuken; en is werkzaam in het Cathlab te ZNA Middelheim voor pacemaker- en ICD-implantaties. In deze ziekenhuizen kan u terecht voor onderzoeken die niet in de praktijk in Schoten kunnen gebeuren (bijvoorbeeld hartcatheterisatie & pacemakerplaatsing). Indien u in het ziekenhuis opgenomen dient te worden, zal dr. Jacobs u daar mee opvolgen. Zo blijkt dat u een pacemaker of defibrillator (ICD) nodig heeft, voert dr. Jacobs hiervan zelf de plaatsing uit. Voor de (verdere) controle van uw pacemaker of defibrillator kan u uiteraard ook terecht in de praktijk te Schoten.

Verder is dr. Jacobs lid van diverse verenigingen (Belgische vereniging voor Cardiologie (BSC), de Europese vereniging voor Cardiologie (ESC) en de Europese vereniging voor cardiale beelvorming (EACVI). Hij is geaccrediteerd; dit betekent dat hij zich actief blijft bijscholen en hoge kwaliteit wenst te bieden in zijn zorg voor u.

See all
Schedule an appointment Back to the profile